Záhlaví webu

Historie a novinky

...aneb novinky nové i staré

Úsporná opatření
28.12.2016 11:16

Už několik let se potýkáme s úbytkem přispěvatelů na provoz převaděčů a tak pravidelně přemýšlíme co dál.

Nájem na lokalitě OK0BHD je spíše symbolický, ale spotřebovaná energie se zaplatit musí. Stejně tak energie spotřebovaná zařízením Echolinku. Momentální finanční náročnost provozu jen OK0BHD s Echolinkem se pohybuje okolo 4000 Kč ročně, což při porovnání s tabulkou na stránce Finance znamená, že jsme dlouhodobě v deficitu, letošní rok to jen z lehka vylepšuje. Bohužel jen do chvíle, než si uvědomíme, že máme na krku ještě OK0DHD.

Dlouhodobým sledováním provozu jsme dospěli k závěru, že na OK0BHD je téměř nulový provoz a jeho vypnutí nezpůsobí žádnou velkou škodu. Současně bude vypnut Echolink, čímž bude bez Echolinku i OK0BHJ. Převaděč OK0BHJ bude nadále v provozu.

K vypnutí OK0BHD dojde již 1.1.2017, avšak zatím nemá konečnou platnost. Situaci budeme nadále sledovat a pokud by se sešel dostatek příspěvků, rádi provoz obnovíme. POKUD MÁTE ZÁJEM FINANČNĚ SE SPOLUPODÍLET, KONTAKTUJTE PROSÍM RADKA OK2RA, KTERÝ SE DLOUHODOBĚ STARÁ O FINANČNÍ STRÁNKU VĚCI.

 
Změna hostingu
5.7.2014 13:13

Po 6 letech provozu webu na free hostingu a po spoustě výpadků a problémů u ic.cz jsme přešli na placený hosting. Vlastní doména je moc velký přepych, tak jsme vděční aspoň za subdoménu od našho sponzora Autodoprava Radek Vágner doprava-ostrov.cz

Snad nám to bude běhat spolehlivěji.

 
OK0DHD - plohodnotný 2m převaděč
14.5.2013 18:12

D-Star převaděč OK0DHD byl uveden do režimu plnohodnotného VHF (2m) převaděče. Došlo tedy ke změně kmitočtů - původní simplex už není v činnosti. Nově běží OK0DHD na 144,5875 MHz - 0,6 MHz. RPT1 OK0DHD C, RPT2 OK0DHD G.

Současně došlo k vypnutí UHF TX, protože touto změnou se UHF převaděč stal nadbytečným vzhledem k horší prostupnosti UHF vs. VHF v našem terénu.

 
Spuštěna APRS digi OK2RA-2
22.12.2012 14:00

V Šosůvce, tedy v místě, odkud pracuje D-Star převaděč OK0DHD, byla opět zprovozněna APRS digi OK2RA-2.

Jelikož APRS běží v pásmu VHF na kmitočtu 144,800 MHz a převaděč má rovněž VHF vstup (144,9125 MHz), mohlo by zde docházet k vzájemnémů ovlivňování a proto je digi po čas aktivity D-Star převaděče automaticky vypínána.

 
Nový D-Star převaděč OK0DHD
27.10.2012 19:54

23.10.2012 v 19:30 jsme spustili D-Star převaděč OK0DHD. Jedná se o kombinaci UHF převaděče s VHF simplexním vstupem/výstupem. Více v sekci OK0DHD.

Současně si tento přírůstek vyžádal přeorganizování těchto stránek, ke kterému došlo 27.10.2012.

 
Co nového po roce...
16.2.2012 19:28

Dívám se, že už rok tu nepřibyla žádná aktualita. Vypadá to, že situace kolem OK0BHD a OK0BHJ se stabilizovala a celkem nic se neděje, nic není potřeba řešit.

Jedna maličkost se přece jen najde. V sekci Echolink je, mimo seznamu naposledy připojených stanic, implementována funkce od Martina OK2UEC, která zobrazuje značku aktuálně připojeného účastníka.

Aby bylo vidět, že nezahálíme, navštivte stránky nového převaděče v Brně - OK0MAR, nebo si ho rovnou nalaďte na 439,300 MHz. Je tam použita v naší krajině na AMA zařízeních vzácná technologie diverzitního příjmu.

 
OK0BHJ - identifikace závad
15.2.2011 21:10

Při bližším zkoumání v teple domova byl zjištěn poškozený přijímač převaděče - stabilizace napájení přijímače. Proto ten pokles citlivosti. Důvod byl zjištěn později - průnik vody/vlhkosti do zdroje. Na desce stabilizace jsou patrné stopy od vody.

Dnes už je vše v pořádku a zabezpečeno proti dalším takovýmto překvapením. Zbývá převaděč se zdrojem vrátit zpět na Karasín, což by mělo proběhnout o víkendu.

 
OK0BHJ nebude pár dní v provozu
12.2.2011 18:11

Poslední dobou (cca týden až dva) byl na OK0BHJ pozorovatelný znatelný pokles citlivosti. V sobotu došlo ke kontrole převaděče.

Už při otevření technologického domku bylo cítit, že něco nebude v pořádku. Na první pohled bylo zřejmé, že akumulátory zálohující převaděč i další technologii v objektu poněkud změnily svůj tvar a částečně i skupenství. Dva akumulátory zároveň nejsou náhoda, proto byl zdroj i převaděč z kóty odvezen k bližší kontrole.

 
OK0BHJ opět v provozu!!!
25.9.2010 20:43

Dnes v odpoledních hodinách došlo ke znovuzprovoznění převaděče na Karasíně. Byl instalován v novém technologickém domku, který nahrazuje původní zděný přístřešek. Veškeré zařízení zůstává stejné, jen byla zkušebně vyřazena dutina na RX vstupu převaděče. Za předpokladu, že nebude převaděč rušen jinými signály na vstupu, by mělo dojít ke zvýšení citlivosti o cca 3 dB.

Domek zajistil a až na kótu dopravil Radek OK2RA. Na jeho usazení, zprovoznění se podílel tým OK2VAT, OK2RA, OK2MFR a OK2CME.

 
OK0BHJ mimo provoz
12.9.2010 23:21

Převaděč OK0BHJ musel být vypnut a odvezen z kóty. Došlo k poškození objektu, ve kterém byl převaděč umístěn a k narušení jeho statiky. Situace se řeší, převaděč však bude delší dobu mimo provoz.

 
Dutinový filtr pro OK0BHJ
26.4.2010 22:42

Dnes konečně přišla očekávaná dutina. Dopoledne proběhlo její ladění a odpoledne už se připojovala k BHJ.

V laboratorních podmínkách vypadaly její parametry dobře, v reálu to bylo o něco horší.

Proběhlo několik pokusů s programováním výkonu a dalších parametrů vysílače linkovacího TRX, bez restartu bylo vše dobré, ale po restartu radiostanice vždy docházelo k zahlcování převaděče. Zvláštní výtvor ta GM-900.

Také se vyměňovala linkovací anténa za ziskovější, zkoušely se různé její polohy a nakonec se ta nejlepší kombinace antény a polohy našla. V některých případech docházelo k rušení i při výkonech linku kolem 0,5W, výsledná varianta neruší ani při 10W.

Výsledek je tedy takový, že na vstupu převaděče je dutina s vložným útlumem na vstupu převaděče asi 2,5dB a linkovací zařízení funguje do antény 6el. yagi a výkonem 4W.

Závěrem bychom rádi poděkovali Pepovi OK1TF, který přesto, že má spoustu starostí a výdajů kolem OK0BZR, se opět finančně spolupodílel na úpravách OK0BHJ.

 
Zkušenosti s novou anténou na OK0BHJ
16.4.2010 15:17

S výměnou antény se objevilo na vstupu BHJ rušení a někteří uživatelé, položení ve směru maxima záření původní antény (J), se do převaděče přestali dostávat. Došli jsme ke zjištění, že rušení způsobuje linkovací TRX GM-900, který při zaklíčování zahlcuje vstup OK0BHJ.

Byla vyzkoušena LC pásmová propust vřazená mezi linkovací TRX a anténu. Toto řešení přineslo snížení rušení, ale taky kvality propojení na obou stranách. Veškerý účinek tohoto filtru spočíval ve snížení výstupního výkonu linkovacího TRX na polovinu vlivem jeho průchozího útlumu 3 dB. Nicméně i toto mělo pozitivní vliv.

Další experiment byla výměna antény pro link. Původní 3 el. yagi byla nahrazena 6 elementovou. Očekával se zejména větší zisk antény a tedy možnost snížení výkonu na linkovacím TRX a taky menší vyzařování ve směru k anténě převaděče. Výsledek je úplně stejný, jako s původní anténou, pouze pro příjem signálu z OK0BHD došlo ke zlepšení.

Jako dočasné řešení byl tedy prozatím snížen výkon linkovacího TRX z 2,5W na 0,5W. V této konfiguraci link na BHD mírně šumí.

Momentálně dáváme hlavy dohromady a hledáme řešení.

Co se týče signálu samotného převaděče po výměně antény, tak uživatelé ve směru původního maxima záření (Velké Meziříčí, Jihlava, Znojmo) se shodují na snížení úrovně signálu. Ve směrech, kam předešlá anténa nezářila (Svitavy, Polička, Svratka), došlo naopak k podstatnému zlepšení. Dalo se to čekat, předešlá anténa byla offsetová s maximem směr J a ziskem v maximu cca 9 dBd, současná je všesměrová a zisk 6,6 dBd.

 
OK0BHJ má novou anténu
4.4.2010 9:57
Od sobotních pozdních odpoledních hodin funguje převaděč OK0BHJ do antény typu 8x dipól s všesměrovým vyzařovacím diagramem.
Zlepšit by se tedy mělo pokrytí převaděče ve směrech SV, S a SZ, kde měla původní anténa potlačené vyzařování o 8 - 10 dB.
Budeme rádi za každou informaci o změně ve slyšitelnosti, můžete ji přidat třeba mezi vzkazy.
 
Plánuje se výměna antény na BHJ
1.4.2010 15:46
V sobotu 3.4. v odpoledních hodinách by měla proběhnout očekávaná výměna antény na OK0BHJ za všesměrovou soustavu 8 dipólů. Snad nám to počasí a technika umožní :).
 
BHD i BHJ zpět v étru
25.1.2010 00:17
Oba převaděče už jsou zpět na svých pozicích a v provozu. Radiolink mezi nimi je taky plně funkční.
Po úpravách nyní BHJ indikuje konec relace na něm jedním pípnutím a na konci relace z BHD jsou slyšet písknutí dvě.
Na BHD se nic nezměnilo, zde zůstává jedno odpísknutí po jakékoli relaci, jen u relace z BHJ je slyšet dvojité zašumění (jedno z BHJ, druhé z BHD).
 
Nová anténa pro OK0BHJ
24.1.2010 18:21
O víkendu jsme byli pro novou anténu pro převaděč OK0BHJ. Jedná se o soustavu osmi dipólů s všesměrovám vyzařovaním. Je potřeba prověřit její funkčnost, ale věřím, že bude v pořádku. Následně už jen počkáme až opadne námraza, trochu se oteplí a anténa půjde na stožár místo stávajícího čtyřdipólu. Po výměně by se mělo zlepšit vyzařování na sever, které je stávající anténou potlačeno. Děkujeme všem, kteří finančně přispěli na nákup (viz sekce Financování).
 
Vypnut OK0BHD
22.1.2010 17:45
Právě byl odpojen duplexer od OK0BHD a převaděč bude nějaký čas mimo provoz. Se zpětným namontováním duplexeru se počítá v pondělí kolem 18. hodiny.
Během pondělního večera by taky měl být vrácen do provozu i OK0BHJ.
 
BHJ bude v provozu nejdříve v pondělí 25.1.
19.1.2010 11:17
Podařilo se domluvit termín pro doladění duplexeru OK0BHJ a kontrola duplexeru OK0BHD. Termín je stanoven na pondělí 25.1., takže do této doby převaděč určitě nebude slyšet. Stejně tak bude potřeba na nějaký den vypnout OK0BHD.
 
OK0BHJ dočasně mimo provoz
16.1.2010 22:27
Převaděč OK0BHJ jsme museli na nějaký čas sundat z kóty, protože se nazdařily původně plánované úpravy a je potřeba pokračovat v teple domácí dílny.
Výsledkem bude převaděč s lepším CTCSS dekodérem než dosud a trochu vylepšené ovládání propojovací stanice.
 
Nový PC pro echolink
20.11.2009 17:20
Kvůli problémům se stávajícím notebookem pro echolink na OK0BHD byl zakoupen a v průběhu listopadu zprovozněn nový PC. Byla zvolena varianta embedded PC Alix.3D3, který obsahuje kromě procesoru na desce integrovanou RAM, LAN i zvukovou kartu. Pevný disk je zde zastoupen CF kartou. PC běží na MS Windows XP a je na něm nastaven pravidelný restart každý den ve 3:00.
 
| © 2008 design OK2CME | Optimlizováno pro 1024 x 768 px a více, CSS 2.0 | Admin